Registrering

For å registrere en enkel link til resultater som ligger på andre websider fyll inn skjema nedenfor.

Mye feil bruk av denne registreringen, så er du usikker på f.eks hva du skal fylle ut i "Url" feltet, så ikke trykk registrer.

Registrering - Link til ekstern webside
Navn på turneringen
Link til resultater (http://...)
Siste dato for turneringen. Brukes til sortering og utvalg (hurtigliste på forsiden)
Valgfri: brukes dersom du vil skille mellom herrer/damer/jr etc
Valgfri: brukes dersom du vil skille mellom innledende/semi/finale etc
Ditt navn.
Din e-post adresse, synes ikke på websiden.
Menneskevalidering
Repeter bokstav/tall i bildet