Resultater - KM Lag TBKr - Innledende

# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 C Norge 22658 Andreas Lian Dora BK 0 1 1/1 12/11 12:45 3
2 C Norge 23359 Elin Anne Larsen Dora BK 0 2 1/2 12/11 10:00 0
3 2/2 13/11 10:00 1
3 B Norge 24030 Petter Larsen Dora BK 0 4 1/1 12/11 12:45 3
4 B Norge 3732 Petter Meland Dora BK 0 5 1/1 12/11 12:45 3
5 F Norge 22769 Unni Stein Dora BK 0 6 1/2 12/11 10:00 0
7 2/2 13/11 10:00 1
6 E Norge 25015 Åshild Blomli Dora BK 0 8 1/2 12/11 10:00 0
9 2/2 13/11 10:00 1
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 B Norge 23408 Ivar Bertram Larsen Heimdal BK 0 1 1/1 12/11 12:45 5
2 F Norge 20334 Kim Rune Johansen Heimdal BK 0 2 1/1 12/11 12:45 6
3 B Norge 22294 Ronny Wang Heimdal BK 0 3 1/1 12/11 12:45 5
4 B Norge 21242 Rune Johansen Heimdal BK 0 4 1/1 12/11 12:45 5
5 C Norge 20335 Sigurd Tore Knutsen Heimdal BK 0 5 1/1 12/11 12:45 6
6 C Norge 19209 Trude Nilsen Heimdal BK 10 6 1/1 12/11 12:45 6
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 B Norge 25081 Andreas Rygg Kvåle Innherred BK 0 1 1/1 13/11 10:00 2
2 C Norge 22053 Kim Daniel Leverås Innherred BK 0 2 1/1 13/11 10:00 2
3 D Norge 25204 Ørjan Larsen Innherred BK 0 3 1/1 13/11 10:00 2
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 C Norge 26183 Anders Johansen Munken BK 10 1 1/1 12/11 12:45 10
2 C Norge 6757 Frode Morten Skjørland Munken BK 0 2 1/1 12/11 10:00 7
3 B Norge 6745 Herbert Cook Munken BK 0 3 1/1 12/11 10:00 4
4 E Norge 23538 Joachim Alexander Johansen Munken BK 0 4 1/1 12/11 10:00 7
5 F Norge 24797 Lise Mørch Petersen Munken BK 10 5 1/1 12/11 10:00 7
6 A Norge 6686 Roger Lindstad Munken BK 0 6 1/1 12/11 10:00 5
7 C Norge 25787 Sander Kastås-Lindstad Munken BK 10 7 1/1 12/11 12:45 10
8 B Norge 6243 Stig Kåre Johansen Munken BK 0 8 1/1 13/11 10:00 9
9 A Norge 6356 Stig Rune Barstad Munken BK 0 9 1/1 12/11 10:00 4
10 B Norge 6433 Tommy Fjerstad Munken BK 0 10 1/1 13/11 10:00 9
11 A Norge 6667 Trond Kråkmo Munken BK 0 11 1/1 12/11 10:00 4
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 C Norge 20684 Fredrikke Bøe Oppdal BK 10 1 1/1 13/11 10:00 3
2 E Norge 20732 Gerda Vistnes Oppdal BK 10 2 1/1 13/11 10:00 5
3 C Norge 25671 Kjell Furunes Oppdal BK 0 3 1/1 13/11 10:00 5
4 B Norge 6817 Ola Skar Oppdal BK 0 4 1/1 13/11 10:00 3
5 C Norge 6834 Ola-Egil Botten-Karlsvik Oppdal BK 0 5 1/1 13/11 10:00 5
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 B Norge 6691 Bjørn Richvoldsen Orkla BK 0 1 1/1 13/11 10:00 4
2 B Norge 22750 Gaute Hoff Orkla BK 0 2 1/1 13/11 10:00 4
3 B Norge 21743 Kjell Arve Berg Orkla BK 0 3 1/1 13/11 10:00 4
4 B Norge 6823 Knut Anders Klungervik Orkla BK 0 4 1/1 13/11 10:00 4
5 C Norge 6824 Lene Monica Aas Lillegjære Orkla BK 10 5 1/1 13/11 10:00 6
6 C Norge 6832 Rune Johansen Orkla BK 0 6 1/1 13/11 10:00 6
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 D Norge 26267 Andreas Engan Aas Trondheim BK 10 1 1/1 13/11 10:00 6
2 C Norge 22986 Bård Jenssen Trondheim BK 0 2 1/1 12/11 10:00 10
3 A Norge 21665 Christer Aker Trondheim BK 0 3 1/1 13/11 10:00 7
4 B Norge 20995 Eivind Vermøy Trondheim BK 0 4 1/1 13/11 10:00 3
5 B Norge 6777 Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK 0 5 1/2 12/11 10:00 0
6 1/2 12/11 10:00 6
6 D Norge 25767 Hanne Buran Spets Trondheim BK 10 7 1/2 12/11 10:00 0
8 1/2 12/11 10:00 8
7 C Norge 25995 Hans Skaret Trondheim BK 0 9 1/1 12/11 12:45 10
8 C Norge 24646 Hermod Brandsegg Trondheim BK 0 10 1/1 12/11 10:00 10
9 B Norge 2126 Ingrid Olsen Trondheim BK 0 11 1/2 12/11 10:00 0
12 2/2 12/11 12:45 8
10 B Norge 23438 John Skogmo Trondheim BK 0 13 1/1 12/11 12:45 9
11 C Norge 6034 Johnny Bolland Trondheim BK 0 14 1/1 12/11 10:00 10
12 B Norge 6092 Jon M. Ingebrigtsen Trondheim BK 0 15 1/1 12/11 12:45 9
13 B Norge 25724 Klaus Jøran Amundsen Trondheim BK 0 16 1/1 13/11 10:00 6
14 D Norge 26460 Linnea Radden Trondheim BK 10 17 1/2 12/11 10:00 0
18 1/2 12/11 10:00 8
15 C Norge 20169 Marit Lillebudal Trondheim BK 0 19 1/2 12/11 10:00 0
20 2/2 12/11 12:45 8
16 A Norge 22597 Mathias Reinertsen Trondheim BK 0 21 1/1 13/11 10:00 7
17 C Norge 21509 Mats Egil Toftaker Trondheim BK 0 22 1/1 12/11 10:00 9
18 B Norge 22089 Mette Ertsgaard Trondheim BK 0 23 1/2 12/11 10:00 0
24 2/2 12/11 12:45 8
19 B Norge 20718 Miriam Lindgaard Stivang Trondheim BK 0 25 1/2 12/11 10:00 0
26 1/2 12/11 10:00 6
20 A Norge 1020 Per-Einar Walstad Trondheim BK 0 27 1/1 12/11 12:45 9
21 C Norge 22090 Ragnhild Jarsve Trondheim BK 0 28 1/2 12/11 10:00 0
29 1/2 12/11 10:00 8
22 B Norge 6829 Roger Espen Trondheim BK 0 30 1/1 13/11 10:00 9
23 B Norge 6164 Rune Spets Trondheim BK 0 31 1/1 12/11 10:00 9
24 C Norge 20379 Stefan Radden Trondheim BK 0 32 1/1 12/11 10:00 9
25 A Norge 1021 Tove Walstad Fosseide Trondheim BK 0 33 1/2 12/11 10:00 0
34 1/2 12/11 10:00 6
26 F Norge 6608 Veronica Sundberg Clausen Trondheim BK 0 35 1/2 12/11 10:00 0
36 1/2 12/11 10:00 8
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 B Norge 21503 Frank Selvåg Trønderstrike BK 0 1 1/1 12/11 10:00 7
2 B Norge 6647 Geir Olav Wikdahl Trønderstrike BK 0 2 1/1 12/11 12:45 7
3 C Norge 25482 Marcus Zettergren Trønderstrike BK 0 3 1/1 12/11 12:45 7
4 C Norge 26155 Ole Torjan Moen Trønderstrike BK 0 4 1/1 12/11 12:45 7
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 B Norge 25356 Alexander Myhre Verdal BK 0 1 1/1 13/11 10:00 7
2 B Norge 6583 Arnt Inge Kjesbu Verdal BK 0 2 1/1 13/11 10:00 8
3 B Norge 21069 Birger Wibe Verdal BK 0 3 1/1 13/11 10:00 8
4 D Norge 25012 Camilla Bratås Verdal BK 10 4 1/1 13/11 10:00 10
5 C Norge 25232 Daniel Haugskott Verdal BK 0 5 1/1 13/11 10:00 2
6 B Norge 22012 Thor Brattaker Verdal BK 0 6 1/1 13/11 10:00 8
7 B Norge 22430 Viggo Boneng Verdal BK 0 7 1/1 13/11 10:00 10
8 B Norge 6734 Åge Malmo Verdal BK 0 8 1/1 13/11 10:00 10