Resultater - Sesongstarten - Standard

# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 D Norge 26567 Anders Myhre Bekkelaget BK 11 1 1/1 31/08 11:00 9
2 D Norge 27108 Eirik Hansen Bekkelaget BK 40 2 1/1 31/08 11:00 9
3 C Norge 26806 Johan Myhre Bekkelaget BK 5 3 1/1 31/08 11:00 8
4 D Norge 25074 Mikkel B. Berntsen Bekkelaget BK 15 4 1/1 10/08 11:00 9
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 A Norge 26164 Espen Bangshaug Briskebyen BK 0 1 1/1 01/09 11:00 7
2 A Norge 17103 John Fossum Briskebyen BK 0 2 1/2 18/08 11:00 5
3 2/2 01/09 11:00 8
3 B Norge 17039 Morten Berntsen Briskebyen BK 1 4 1/1 10/08 11:00 8
4 A Norge 22815 Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK 0 5 1/1 18/08 11:00 7
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 B Norge 26654 Bjørnar Osgjelten Elverum BK 6 1 1/1 01/09 11:00 5
2 B Norge 23451 Inge Hamnes Elverum BK 7 2 1/1 01/09 11:00 7
3 A Norge 20908 Ove Osgjelten Elverum BK 0 3 1/2 14/08 18:00 5
4 2/2 01/09 11:00 6
4 B Norge 17038 Rolf Johan Boysen Elverum BK 6 5 1/1 01/09 11:00 9
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 B Norge 21129 Hallgeir Lønstad Gjøvik BK 0 1 1/1 10/08 11:00 7
2 B Norge 23260 Hans Erik Menkerud Gjøvik BK 0 2 1/2 10/08 11:00 10
3 2/2 10/08 14:00 8
3 C Norge 17116 Lillian Larsen Gjøvik BK 10 4 1/1 10/08 11:00 6
4 B Norge 17288 Tor Andrè Fladmark Gjøvik BK 5 5 1/2 10/08 11:00 6
6 2/2 10/08 14:00 9
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 A Norge 21791 Øyvind Haugen Glåmdal BK 0 1 1/1 21/08 19:00 6
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 B Norge 15493 Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK 0 1 1/1 21/08 19:00 8
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 A Norge 20304 Tommy Johannessen Ringerike BK 0 1 1/2 10/08 11:00 5
2 2/2 10/08 14:00 7
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 A Norge 24449 Alexander Beck Solør BK 0 1 1/1 14/08 18:00 9
2 B Norge 26166 Andrea Kvernhusløkken Solør BK 7 2 1/2 14/08 18:00 7
3 2/2 21/08 19:00 8
3 B Norge 21653 Anita Meiningen Solør BK 12 4 1/3 10/08 14:00 10
5 2/3 14/08 18:00 6
6 3/3 21/08 19:00 9
4 B Norge 25760 Eirik Bjørnstad Skoglund Solør BK 2 7 1/1 21/08 19:00 5
5 C Norge 21652 Elin Mathiesen Solør BK 12 8 1/1 10/08 14:00 8
6 C Norge 25925 Finn-Erik Svartholt Solør BK 16 9 1/5 10/08 11:00 8
10 2/5 14/08 18:00 10
11 3/5 18/08 11:00 7
12 4/5 21/08 19:00 10
13 5/5 28/08 19:00 9
7 B Norge 21087 Gerd Brandett Solør BK 11 14 1/2 21/08 19:00 10
15 2/2 31/08 11:00 7
8 A Norge 21556 Gjermund Mathiesen Solør BK 0 16 1/3 10/08 11:00 9
17 2/3 21/08 19:00 7
18 3/3 28/08 19:00 10
9 C Norge 26795 Henrik Svartholt Solør BK 7 19 1/2 10/08 11:00 5
20 2/2 14/08 18:00 9
10 B Norge 21088 Håvard Brandett Solør BK 9 21 1/2 21/08 19:00 7
22 2/2 31/08 11:00 10
11 A Norge 22263 Jan Cato Sparby Solør BK 1 23 1/1 01/09 11:00 5
12 C Norge 23003 Jan Ivar Sparby Solør BK 15 24 1/1 01/09 11:00 9
13 B Norge 25089 Jenny Mathiesen Solør BK 5 25 1/3 10/08 14:00 10
26 2/3 14/08 18:00 6
27 3/3 28/08 19:00 9
14 A Norge 23546 Jens Mathiesen Solør BK 0 28 1/2 21/08 19:00 5
29 2/2 28/08 19:00 7
15 C Norge 22261 John Bergsløkken Solør BK 11 30 1/3 18/08 11:00 5
31 2/3 31/08 11:00 7
32 3/3 01/09 11:00 10
16 A Norge 23547 Jørgen Mathiesen Solør BK 0 33 1/2 10/08 11:00 7
34 2/2 14/08 18:00 7
17 B Norge 21654 Knut Atle Skoglund Solør BK 3 35 1/2 28/08 19:00 8
36 2/2 01/09 11:00 10
18 C Norge 26778 Lars Herstadhagen Solør BK 22 37 1/1 01/09 11:00 8
19 C Norge 25224 Marius Olsen Solør BK 14 38 1/2 10/08 11:00 10
39 2/2 14/08 18:00 5
20 B Norge 21642 Morten Botilsrud Solør BK 4 40 1/1 28/08 19:00 7
21 B Norge 21736 Olav Viggen Solør BK 4 41 1/1 21/08 19:00 6
22 A Norge 26146 Vetle Vålbekken Solør BK 0 42 1/2 21/08 19:00 9
43 2/2 01/09 11:00 6
23 C Norge 26147 William Vålbekken Solør BK 9 44 1/1 14/08 18:00 8
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 D Norge 26567 Anders Myhre Bekkelaget BK 11 1 1/1 31/08 11:00 9
2 D Norge 27108 Eirik Hansen Bekkelaget BK 40 2 1/1 31/08 11:00 9
3 C Norge 26806 Johan Myhre Bekkelaget BK 5 3 1/1 31/08 11:00 8
4 D Norge 25074 Mikkel B. Berntsen Bekkelaget BK 15 4 1/1 10/08 11:00 9
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 A Norge 26164 Espen Bangshaug Briskebyen BK 0 1 1/1 01/09 11:00 7
2 A Norge 17103 John Fossum Briskebyen BK 0 2 1/2 18/08 11:00 5
3 2/2 01/09 11:00 8
3 B Norge 17039 Morten Berntsen Briskebyen BK 1 4 1/1 10/08 11:00 8
4 A Norge 22815 Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK 0 5 1/1 18/08 11:00 7
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 B Norge 26654 Bjørnar Osgjelten Elverum BK 6 1 1/1 01/09 11:00 5
2 B Norge 23451 Inge Hamnes Elverum BK 7 2 1/1 01/09 11:00 7
3 A Norge 20908 Ove Osgjelten Elverum BK 0 3 1/2 14/08 18:00 5
4 2/2 01/09 11:00 6
4 B Norge 17038 Rolf Johan Boysen Elverum BK 6 5 1/1 01/09 11:00 9
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 B Norge 21129 Hallgeir Lønstad Gjøvik BK 0 1 1/1 10/08 11:00 7
2 B Norge 23260 Hans Erik Menkerud Gjøvik BK 0 2 1/2 10/08 11:00 10
3 2/2 10/08 14:00 8
3 C Norge 17116 Lillian Larsen Gjøvik BK 10 4 1/1 10/08 11:00 6
4 B Norge 17288 Tor Andrè Fladmark Gjøvik BK 5 5 1/2 10/08 11:00 6
6 2/2 10/08 14:00 9
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 A Norge 21791 Øyvind Haugen Glåmdal BK 0 1 1/1 21/08 19:00 6
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 B Norge 15493 Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK 0 1 1/1 21/08 19:00 8
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 A Norge 20304 Tommy Johannessen Ringerike BK 0 1 1/2 10/08 11:00 5
2 2/2 10/08 14:00 7
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 A Norge 24449 Alexander Beck Solør BK 0 1 1/1 14/08 18:00 9
2 B Norge 26166 Andrea Kvernhusløkken Solør BK 7 2 1/2 14/08 18:00 7
3 2/2 21/08 19:00 8
3 B Norge 21653 Anita Meiningen Solør BK 12 4 1/3 10/08 14:00 10
5 2/3 14/08 18:00 6
6 3/3 21/08 19:00 9
4 B Norge 25760 Eirik Bjørnstad Skoglund Solør BK 2 7 1/1 21/08 19:00 5
5 C Norge 21652 Elin Mathiesen Solør BK 12 8 1/1 10/08 14:00 8
6 C Norge 25925 Finn-Erik Svartholt Solør BK 16 9 1/5 10/08 11:00 8
10 2/5 14/08 18:00 10
11 3/5 18/08 11:00 7
12 4/5 21/08 19:00 10
13 5/5 28/08 19:00 9
7 B Norge 21087 Gerd Brandett Solør BK 11 14 1/2 21/08 19:00 10
15 2/2 31/08 11:00 7
8 A Norge 21556 Gjermund Mathiesen Solør BK 0 16 1/3 10/08 11:00 9
17 2/3 21/08 19:00 7
18 3/3 28/08 19:00 10
9 C Norge 26795 Henrik Svartholt Solør BK 7 19 1/2 10/08 11:00 5
20 2/2 14/08 18:00 9
10 B Norge 21088 Håvard Brandett Solør BK 9 21 1/2 21/08 19:00 7
22 2/2 31/08 11:00 10
11 A Norge 22263 Jan Cato Sparby Solør BK 1 23 1/1 01/09 11:00 5
12 C Norge 23003 Jan Ivar Sparby Solør BK 15 24 1/1 01/09 11:00 9
13 B Norge 25089 Jenny Mathiesen Solør BK 5 25 1/3 10/08 14:00 10
26 2/3 14/08 18:00 6
27 3/3 28/08 19:00 9
14 A Norge 23546 Jens Mathiesen Solør BK 0 28 1/2 21/08 19:00 5
29 2/2 28/08 19:00 7
15 C Norge 22261 John Bergsløkken Solør BK 11 30 1/3 18/08 11:00 5
31 2/3 31/08 11:00 7
32 3/3 01/09 11:00 10
16 A Norge 23547 Jørgen Mathiesen Solør BK 0 33 1/2 10/08 11:00 7
34 2/2 14/08 18:00 7
17 B Norge 21654 Knut Atle Skoglund Solør BK 3 35 1/2 28/08 19:00 8
36 2/2 01/09 11:00 10
18 C Norge 26778 Lars Herstadhagen Solør BK 22 37 1/1 01/09 11:00 8
19 C Norge 25224 Marius Olsen Solør BK 14 38 1/2 10/08 11:00 10
39 2/2 14/08 18:00 5
20 B Norge 21642 Morten Botilsrud Solør BK 4 40 1/1 28/08 19:00 7
21 B Norge 21736 Olav Viggen Solør BK 4 41 1/1 21/08 19:00 6
22 A Norge 26146 Vetle Vålbekken Solør BK 0 42 1/2 21/08 19:00 9
43 2/2 01/09 11:00 6
23 C Norge 26147 William Vålbekken Solør BK 9 44 1/1 14/08 18:00 8