Om

Sven Tore Iversen eier, utvikler og drifter siden.

Persondata Policy

En liste over alle turneringer og resultater fra Norge eller utlandet der vi har spillere med eller annen interesse.

I begynnelsen..

Prosjektet ble lansert 1. sept 2005 og har vært i stor utvikling siden da. Spredning av resultater hadde helt klart potensiale for forbedring i norsk bowling. Mange hadde etterhvert laget forskjellige resultatsystemer, endel med publisering på web, endel med kun web og endel med avanserte regneark. Hvor man kunne finne resultatene var imidlertid ofte svært vanskelig å vite.

Idé

Idéen her er enkel: Jeg vil samle alle resultater fra bowlingnorge, la de være enklest mulig å finne for brukerne, og sørge for at de alltid er oppdatert.

Jeg bruke noen enkle prinsipper for å dekke mest mulig av bowlingnorge:

 • Alle resultater skal være tilgjengelige på web
 • Alle resultater skal være tilgjengelige for alle
 • Alle resultater skal være enkle å finne
 • Alle resultater skal være enkle å lese
 • Alle resultater skal være enkle å bruke
 • Alle resultater skal være oppdatert

Valgfritt distribusjonsformat

Jeg vil ha eget system i bunn for å gi resultater på samme måte som jeg har gjort tidligere i f. eks OBK, og i tillegg Excel-ark, pdf-filer eller linker til andre systemer.

Desentralisert administrasjon

Jeg vil bruke endel tid og alliere meg med aktive spillere for å holde systemet oppdatert, men når proof-of-consept perioden er over satser jeg på at dette blir stamstedet for resultater og at klubbene dermed selv gjør det som trengs for å registrere resultatene her.

Enkelt i bruk

Det skal være så enkelt som mulig å registrere.

Brukerkontoer blir opprettet når du trenger det (passord sendes via e-post).

Har man et Excel-ark med resultater vil man kunne laste opp dette (trenger ikke egen webside eller lignende)
Har man allerede resultatene på en nettside trenger man bare å registrere en link.
Jo enklere det er å registrere jo mer oppdatert er siden.

Standardisert

Jeg vil frigi eget resultatsystem, slik at det kan brukes av flere. For dem som synes det er for avansert, kommer det en forenklet web-utgave. Jeg vil også lage noen regnearksmaler der regnearkene enkelt kan importeres hit.

Jo flere som bruker systemet jo oftere vil man se et resultatark man kjenner igjen formatet på. Dersom man registrerer seriene, og ikke bare legger til en link til egen side eller laster opp en fil kan de hentes ut i flere rapporter enn de fleste bryr seg med å lage, skrives ut til PDF eller vises på web. Etterhvert kommer det også mulighet for å hente ut resultatene fra vårt system og integrere dem i klubbens egen nettside, slik OBK gjorde under NM sgl/dbl 2005.

Forenkling

Bowlingres skal ikke bare være enkelt å bruke, men det skal forenkle administreringen av turneringer. Mest mulig av et arrangement skal kunne automatiseres, inkl:

 • web-resultater
 • påmelding
 • spillerskjema
 • PP oppsett
 • exportering til NBF

Utviklingen til i dag

Systemet ble offentlig tilgjengelig fra 2005/2006 sesongen. Deler av funksjonaliteten har kommet senere og noe utvikles fremdeles.

Bowlingres ble gjennom sine 2 første sesonger de facto standarden for publisering av resultater i Norge. Bruken er fremdeles økende med stadig nye arrangører, spreding over hele landet og med gode besøkstall.

Sommeren 2006 ble AJAX/Web versjonen utviklet og bowlingres ble plassert på nye servere. Selve resultatsystemet ble dermed enkelt tilgjengelig for allmen bruk og registrerte "egenturneringer" gikk fra 4, på våren, til 21 turneringer på høsten 2006.

Jan 2007 kom flere rapporter, automatisert brukerregistrering, webpåmelding og, kanskje viktigst, systemdokumentasjon. I kombinasjon med økt bevisstgjøring i miljøet fikk vi hele 27 turneringer på våren 2007.

Mars 2007 ble undertegnede valgt inn som styremedlem i Norges Bowlingforbund og for å hindre en uheldig dobbeltrolle ble all bruk av bowlingres.no gratis for arrangører.

November 2007 er deler av bowlingres oversatt til engelsk og vi ferdigstiller XML grensesnittet mellom bowlingres.no og bowling.no, dermed kan offisielle resultater sendes inn til NBF med et enkelt tastetrykk. Nå sparer bowlingres ikke lenger bare tid for arrangører og spillere, men gjør hverdagen noe enklere også for NBF.

Ved inngangen til 2008 har bowlingres "arrangert" 102 turneringer, inkl: klassemesterskap, NM Lag, NM Singel/Dobbel, NM Junior og Norwegian Open. 25 turneringer er forhåndsregistert til våren 2008. Året 2007 gav hele 6.000.000 sidevisninger (12.500.000 hits). Størst belastning hadde vi under Norwegian Open 2007 da besøkende fra flere land i Europa genererte 60 hits i sekundet over et 60 minutters finalespill. Finaledagen fikk vi 802.968 hits, med 1.513.870 for helgen og 2.486.048 fra mandag til søndag. Google Ads reklameintektene gav gjennom året 300 USD til dekning av server-, domene- og linjedrift.