Resultater - Mestern Open - PP-finale

A

omgang: 7
Navn Klubb Pinner Bon
Hans Fredrik Gether
Andreas Orerød
Frogner BK
Gokstad BK
150
136
0
20
Thor Morten Bjørge
Erik Iversen
Larvik BK
Gokstad BK
185
164
20
0
Alexander Larsen
Lars-Christian Nygård
Larvik BK
Fredrikstad BK
166
197
0
20
Øyvin Kulseng
Einar Kulseng
Ringerike BK
Larvik BK
203
203
15
15
omgang: 6
Navn Klubb Pinner Bon
Hans Fredrik Gether
Einar Kulseng
Frogner BK
Larvik BK
202
170
25
0
Øyvin Kulseng
Andreas Orerød
Ringerike BK
Gokstad BK
235
121
25
0
Thor Morten Bjørge
Lars-Christian Nygård
Larvik BK
Fredrikstad BK
195
166
20
0
Erik Iversen
Alexander Larsen
Gokstad BK
Larvik BK
161
148
20
0
omgang: 5
Navn Klubb Pinner Bon
Lars-Christian Nygård
Erik Iversen
Fredrikstad BK
Gokstad BK
173
166
20
0
Andreas Orerød
Einar Kulseng
Gokstad BK
Larvik BK
194
197
20
0
Alexander Larsen
Thor Morten Bjørge
Larvik BK
Larvik BK
156
192
0
20
Hans Fredrik Gether
Øyvin Kulseng
Frogner BK
Ringerike BK
250
204
30
5
omgang: 4
Navn Klubb Pinner Bon
Andreas Orerød
Erik Iversen
Gokstad BK
Gokstad BK
182
248
0
25
Thor Morten Bjørge
Hans Fredrik Gether
Larvik BK
Frogner BK
225
182
25
0
Einar Kulseng
Lars-Christian Nygård
Larvik BK
Fredrikstad BK
172
180
0
20
Alexander Larsen
Øyvin Kulseng
Larvik BK
Ringerike BK
139
213
0
25
omgang: 3
Navn Klubb Pinner Bon
Andreas Orerød
Alexander Larsen
Gokstad BK
Larvik BK
183
175
20
0
Einar Kulseng
Thor Morten Bjørge
Larvik BK
Larvik BK
208
191
25
0
Lars-Christian Nygård
Hans Fredrik Gether
Fredrikstad BK
Frogner BK
193
210
0
25
Erik Iversen
Øyvin Kulseng
Gokstad BK
Ringerike BK
192
183
20
0
omgang: 2
Navn Klubb Pinner Bon
Einar Kulseng
Alexander Larsen
Larvik BK
Larvik BK
176
144
20
0
Erik Iversen
Hans Fredrik Gether
Gokstad BK
Frogner BK
181
178
20
0
Øyvin Kulseng
Thor Morten Bjørge
Ringerike BK
Larvik BK
202
177
25
0
Lars-Christian Nygård
Andreas Orerød
Fredrikstad BK
Gokstad BK
202
193
5
20
omgang: 1
Navn Klubb Pinner Bon
Lars-Christian Nygård
Øyvin Kulseng
Fredrikstad BK
Ringerike BK
204
198
25
0
Alexander Larsen
Hans Fredrik Gether
Larvik BK
Frogner BK
193
180
20
0
Andreas Orerød
Thor Morten Bjørge
Gokstad BK
Larvik BK
172
191
20
0
Einar Kulseng
Erik Iversen
Larvik BK
Gokstad BK
150
214
0
25