Resultater - KM Lag TBKr - Innledende

# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 B Norge 25723 Hallgeir Johansen Dora BK 0 1 1/1 25/10 12:00 13
2 D Norge 24906 Ida Stokke Sneeggen Dora BK 0 2 1/1 25/10 12:00 23
3 B Norge 1733 Konrad Sneeggen Dora BK 0 3 1/1 25/10 12:00 13
4 B Norge 24905 Noralf Sneeggen Dora BK 0 4 1/1 25/10 12:00 13
5 B Norge 3732 Petter Meland Dora BK 0 5 1/1 25/10 12:00 13
6 D Norge 25015 Åshild Blomli Dora BK 10 6 1/1 25/10 12:00 16
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 D Norge 20841 Arnt Saur Heimdal BK 0 1 1/1 25/10 12:00 19
2 D Norge 24983 Beathe Marie Redergård Heimdal BK 0 2 1/1 25/10 12:00 15
3 E Norge 25961 Hans Arne Sæves Heimdal BK 0 3 1/1 25/10 12:00 19
4 B Norge 23408 Ivar Bertram Larsen Heimdal BK 0 4 1/1 26/10 10:00 13
5 E Norge 6437 Lena Kringen Bye Heimdal BK 0 5 1/1 25/10 12:00 15
6 B Norge 22294 Ronny Wang Heimdal BK 0 6 1/1 26/10 10:00 13
7 B Norge 21242 Rune Johansen Heimdal BK 0 7 1/1 26/10 10:00 13
8 C Norge 20335 Sigurd Tore Knutsen Heimdal BK 0 8 1/1 25/10 12:00 14
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 B Norge 25081 Andreas Rygg Kvåle Innherred BK 0 1 1/1 26/10 10:00 23
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 B Norge 21097 Trond Erik Riise Molde BK 0 1 1/1 26/10 10:00 16
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 C Norge 23359 Elin Anne Larsen Munken BK 0 1 1/1 25/10 12:00 18
2 B Norge 3188 Georg Utstrand Munken BK 0 2 1/1 25/10 12:00 22
3 A Norge 6206 Halgeir Ludvigsen Munken BK 0 3 1/1 25/10 12:00 22
4 B Norge 6745 Herbert Cook Munken BK 0 4 1/1 25/10 12:00 14
5 B Norge 6232 Jan Morten Hogstad Munken BK 0 5 1/1 25/10 12:00 22
6 A Norge 22079 John Anders Jensen Munken BK 0 6 1/1 25/10 12:00 17
7 F Norge 21903 Kristin Merethe Sneeggen Munken BK 0 7 1/1 25/10 12:00 23
8 A Norge 6686 Roger Lindstad Munken BK 0 8 1/1 25/10 12:00 17
9 A Norge 22874 Rune Feirud Munken BK 0 9 1/1 25/10 12:00 17
10 A Norge 6356 Stig Rune Barstad Munken BK 0 10 1/1 26/10 10:00 22
11 B Norge 6433 Tommy Fjerstad Munken BK 0 11 1/1 26/10 10:00 14
12 A Norge 6056 Tore Rokkones Munken BK 0 12 1/1 26/10 10:00 22
13 A Norge 6667 Trond Kråkmo Munken BK 0 13 1/1 26/10 10:00 22
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 B Norge 22039 Egil Toftaker Oppdal BK 0 1 1/1 26/10 10:00 21
2 C Norge 20684 Fredrikke Bøe Oppdal BK 10 2 1/1 26/10 10:00 16
3 B Norge 21253 Henrik Toftaker Oppdal BK 0 3 1/1 26/10 10:00 20
4 E Norge 25697 John Ivar Nielsen Oppdal BK 0 4 1/1 26/10 10:00 18
5 C Norge 21562 Jostein Haugen Oppdal BK 0 5 1/1 26/10 10:00 18
6 B Norge 20347 Kjell Arne Voll Oppdal BK 0 6 1/1 26/10 10:00 20
7 D Norge 25671 Kjell Furunes Oppdal BK 0 7 1/1 26/10 10:00 18
8 D Norge 22477 Martin Bøe Oppdal BK 0 8 1/1 26/10 10:00 16
9 E Norge 21509 Mats Egil Toftaker Oppdal BK 0 9 1/1 26/10 10:00 20
10 B Norge 6817 Ola Skar Oppdal BK 0 10 1/1 26/10 10:00 21
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 A Norge 21665 Christer Aker Trondheim BK 0 1 1/1 26/10 10:00 23
2 A Norge 20995 Eivind Vermøy Trondheim BK 0 2 1/1 26/10 10:00 21
3 C Norge 25995 Hans Skaret Trondheim BK 0 3 1/1 25/10 12:00 20
4 D Norge 24646 Hermod Brandsegg Trondheim BK 0 4 1/1 25/10 12:00 16
5 B Norge 2126 Ingrid Olsen Trondheim BK 0 5 1/1 26/10 10:00 15
6 C Norge 20169 Marit Lillebudal Trondheim BK 0 6 1/1 26/10 10:00 15
7 C Norge 6336 May Jorunn Rønningen Trondheim BK 0 7 1/1 25/10 12:00 21
8 B Norge 22089 Mette Ertsgaard Trondheim BK 0 8 1/1 25/10 12:00 21
9 A Norge 1020 Per-Einar Walstad Trondheim BK 0 9 1/1 25/10 12:00 20
10 C Norge 22090 Ragnhild Jarsve Trondheim BK 0 10 1/1 25/10 12:00 15
11 B Norge 20574 Rolf Arne Rønning Trondheim BK 0 11 1/1 25/10 12:00 20
12 E Norge 23514 Ronja Mørch Petersen Trondheim BK 10 12 1/1 25/10 12:00 23
13 B Norge 6164 Rune Spets Trondheim BK 0 13 1/1 26/10 10:00 14
14 A Norge 1021 Tove Walstad Fosseide Trondheim BK 0 14 1/1 26/10 10:00 15
15 B Norge 20558 Åse Jacobsen Trondheim BK 10 15 1/1 26/10 10:00 14
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 F Norge 22165 Anita Navelsaker Jonsson Trondheim Døves 0 1 1/1 25/10 12:00 15
2 C Norge 6183 Tom Jonsson Trondheim Døves 0 2 1/1 25/10 12:00 19
3 C Norge 19209 Trude Nilsen Trondheim Døves 0 3 1/1 25/10 12:00 21
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 C Norge 31416 Annebeth Jacobsson Skjegstad TRX 0 1 1/1 25/10 12:00 18
2 C Norge 24585 Asbjørn Juel TRX 0 2 1/1 25/10 12:00 24
3 C Norge 6428 Heidi Rygh TRX 0 3 1/1 25/10 12:00 18
4 C Norge 21863 Jan Erik Rygh TRX 0 4 1/1 25/10 12:00 24
5 C Norge 6744 Marte Zetlitz Lien TRX 10 5 1/1 25/10 12:00 14
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 E Norge 25482 Marcus Zettergren Trønderstrike BK 0 1 1/1 25/10 12:00 24
2 C Norge 24648 Reino Nystrøm Trønderstrike BK 0 2 1/1 25/10 12:00 16
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 B Norge 25356 Alexander Myhre Verdal BK 0 1 1/1 26/10 10:00 23
2 B Norge 20523 Anders Wæren Verdal BK 0 2 1/1 26/10 10:00 17
3 B Norge 6583 Arnt Inge Kjesbu Verdal BK 0 3 1/1 26/10 10:00 19
4 B Norge 21505 Jan Erik Holmen Verdal BK 0 4 1/1 26/10 10:00 24
5 A Norge 21610 Jon Ståle Meland Sellæg Verdal BK 0 5 1/1 26/10 10:00 24
6 C Norge 6506 Sigurd Jeremiassen Verdal BK 0 6 1/1 26/10 10:00 17
7 A Norge 6502 Sturla Holmlimo Verdal BK 0 7 1/1 26/10 10:00 24
8 C Norge 22012 Thor Brattaker Verdal BK 0 8 1/1 26/10 10:00 19
9 B Norge 20750 Tor Arne Holmen Verdal BK 0 9 1/1 26/10 10:00 19
10 C Norge 6734 Åge Malmo Verdal BK 0 10 1/1 26/10 10:00 17
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 B Norge 25723 Hallgeir Johansen Dora BK 0 1 1/1 25/10 12:00 13
2 D Norge 24906 Ida Stokke Sneeggen Dora BK 0 2 1/1 25/10 12:00 23
3 B Norge 1733 Konrad Sneeggen Dora BK 0 3 1/1 25/10 12:00 13
4 B Norge 24905 Noralf Sneeggen Dora BK 0 4 1/1 25/10 12:00 13
5 B Norge 3732 Petter Meland Dora BK 0 5 1/1 25/10 12:00 13
6 D Norge 25015 Åshild Blomli Dora BK 10 6 1/1 25/10 12:00 16
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 D Norge 20841 Arnt Saur Heimdal BK 0 1 1/1 25/10 12:00 19
2 D Norge 24983 Beathe Marie Redergård Heimdal BK 0 2 1/1 25/10 12:00 15
3 E Norge 25961 Hans Arne Sæves Heimdal BK 0 3 1/1 25/10 12:00 19
4 B Norge 23408 Ivar Bertram Larsen Heimdal BK 0 4 1/1 26/10 10:00 13
5 E Norge 6437 Lena Kringen Bye Heimdal BK 0 5 1/1 25/10 12:00 15
6 B Norge 22294 Ronny Wang Heimdal BK 0 6 1/1 26/10 10:00 13
7 B Norge 21242 Rune Johansen Heimdal BK 0 7 1/1 26/10 10:00 13
8 C Norge 20335 Sigurd Tore Knutsen Heimdal BK 0 8 1/1 25/10 12:00 14
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 B Norge 25081 Andreas Rygg Kvåle Innherred BK 0 1 1/1 26/10 10:00 23
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 B Norge 21097 Trond Erik Riise Molde BK 0 1 1/1 26/10 10:00 16
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 C Norge 23359 Elin Anne Larsen Munken BK 0 1 1/1 25/10 12:00 18
2 B Norge 3188 Georg Utstrand Munken BK 0 2 1/1 25/10 12:00 22
3 A Norge 6206 Halgeir Ludvigsen Munken BK 0 3 1/1 25/10 12:00 22
4 B Norge 6745 Herbert Cook Munken BK 0 4 1/1 25/10 12:00 14
5 B Norge 6232 Jan Morten Hogstad Munken BK 0 5 1/1 25/10 12:00 22
6 A Norge 22079 John Anders Jensen Munken BK 0 6 1/1 25/10 12:00 17
7 F Norge 21903 Kristin Merethe Sneeggen Munken BK 0 7 1/1 25/10 12:00 23
8 A Norge 6686 Roger Lindstad Munken BK 0 8 1/1 25/10 12:00 17
9 A Norge 22874 Rune Feirud Munken BK 0 9 1/1 25/10 12:00 17
10 A Norge 6356 Stig Rune Barstad Munken BK 0 10 1/1 26/10 10:00 22
11 B Norge 6433 Tommy Fjerstad Munken BK 0 11 1/1 26/10 10:00 14
12 A Norge 6056 Tore Rokkones Munken BK 0 12 1/1 26/10 10:00 22
13 A Norge 6667 Trond Kråkmo Munken BK 0 13 1/1 26/10 10:00 22
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 B Norge 22039 Egil Toftaker Oppdal BK 0 1 1/1 26/10 10:00 21
2 C Norge 20684 Fredrikke Bøe Oppdal BK 10 2 1/1 26/10 10:00 16
3 B Norge 21253 Henrik Toftaker Oppdal BK 0 3 1/1 26/10 10:00 20
4 E Norge 25697 John Ivar Nielsen Oppdal BK 0 4 1/1 26/10 10:00 18
5 C Norge 21562 Jostein Haugen Oppdal BK 0 5 1/1 26/10 10:00 18
6 B Norge 20347 Kjell Arne Voll Oppdal BK 0 6 1/1 26/10 10:00 20
7 D Norge 25671 Kjell Furunes Oppdal BK 0 7 1/1 26/10 10:00 18
8 D Norge 22477 Martin Bøe Oppdal BK 0 8 1/1 26/10 10:00 16
9 E Norge 21509 Mats Egil Toftaker Oppdal BK 0 9 1/1 26/10 10:00 20
10 B Norge 6817 Ola Skar Oppdal BK 0 10 1/1 26/10 10:00 21
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 A Norge 21665 Christer Aker Trondheim BK 0 1 1/1 26/10 10:00 23
2 A Norge 20995 Eivind Vermøy Trondheim BK 0 2 1/1 26/10 10:00 21
3 C Norge 25995 Hans Skaret Trondheim BK 0 3 1/1 25/10 12:00 20
4 D Norge 24646 Hermod Brandsegg Trondheim BK 0 4 1/1 25/10 12:00 16
5 B Norge 2126 Ingrid Olsen Trondheim BK 0 5 1/1 26/10 10:00 15
6 C Norge 20169 Marit Lillebudal Trondheim BK 0 6 1/1 26/10 10:00 15
7 C Norge 6336 May Jorunn Rønningen Trondheim BK 0 7 1/1 25/10 12:00 21
8 B Norge 22089 Mette Ertsgaard Trondheim BK 0 8 1/1 25/10 12:00 21
9 A Norge 1020 Per-Einar Walstad Trondheim BK 0 9 1/1 25/10 12:00 20
10 C Norge 22090 Ragnhild Jarsve Trondheim BK 0 10 1/1 25/10 12:00 15
11 B Norge 20574 Rolf Arne Rønning Trondheim BK 0 11 1/1 25/10 12:00 20
12 E Norge 23514 Ronja Mørch Petersen Trondheim BK 10 12 1/1 25/10 12:00 23
13 B Norge 6164 Rune Spets Trondheim BK 0 13 1/1 26/10 10:00 14
14 A Norge 1021 Tove Walstad Fosseide Trondheim BK 0 14 1/1 26/10 10:00 15
15 B Norge 20558 Åse Jacobsen Trondheim BK 10 15 1/1 26/10 10:00 14
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 F Norge 22165 Anita Navelsaker Jonsson Trondheim Døves 0 1 1/1 25/10 12:00 15
2 C Norge 6183 Tom Jonsson Trondheim Døves 0 2 1/1 25/10 12:00 19
3 C Norge 19209 Trude Nilsen Trondheim Døves 0 3 1/1 25/10 12:00 21
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 C Norge 31416 Annebeth Jacobsson Skjegstad TRX 0 1 1/1 25/10 12:00 18
2 C Norge 24585 Asbjørn Juel TRX 0 2 1/1 25/10 12:00 24
3 C Norge 6428 Heidi Rygh TRX 0 3 1/1 25/10 12:00 18
4 C Norge 21863 Jan Erik Rygh TRX 0 4 1/1 25/10 12:00 24
5 C Norge 6744 Marte Zetlitz Lien TRX 10 5 1/1 25/10 12:00 14
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 E Norge 25482 Marcus Zettergren Trønderstrike BK 0 1 1/1 25/10 12:00 24
2 C Norge 24648 Reino Nystrøm Trønderstrike BK 0 2 1/1 25/10 12:00 16
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 B Norge 25356 Alexander Myhre Verdal BK 0 1 1/1 26/10 10:00 23
2 B Norge 20523 Anders Wæren Verdal BK 0 2 1/1 26/10 10:00 17
3 B Norge 6583 Arnt Inge Kjesbu Verdal BK 0 3 1/1 26/10 10:00 19
4 B Norge 21505 Jan Erik Holmen Verdal BK 0 4 1/1 26/10 10:00 24
5 A Norge 21610 Jon Ståle Meland Sellæg Verdal BK 0 5 1/1 26/10 10:00 24
6 C Norge 6506 Sigurd Jeremiassen Verdal BK 0 6 1/1 26/10 10:00 17
7 A Norge 6502 Sturla Holmlimo Verdal BK 0 7 1/1 26/10 10:00 24
8 C Norge 22012 Thor Brattaker Verdal BK 0 8 1/1 26/10 10:00 19
9 B Norge 20750 Tor Arne Holmen Verdal BK 0 9 1/1 26/10 10:00 19
10 C Norge 6734 Åge Malmo Verdal BK 0 10 1/1 26/10 10:00 17