Resultater - KM Lag TBKr - Innledende

# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 B Norge 25356 Alexander Myhre Verdal BK 0 1 1/1 14/11 14:00 6
2 B Norge 6688 Alexander Stenshaug Trondheim BK 0 2 1/1 15/11 11:00 12
3 D Norge 26183 Anders Johansen Munken BK 10 3 1/1 14/11 11:00 9
4 F Norge 26257 Andreas Gjetåsaune Verdal BK 0 4 1/1 15/11 11:00 11
5 E Norge 22658 Andreas Lian Dora BK 0 5 1/1 14/11 11:00 3
6 B Norge 25081 Andreas Rygg Kvåle Innherred BK 0 6 1/1 14/11 11:00 11
7 B Norge 24123 Arild Gundersen Dora BK 0 7 1/1 14/11 11:00 3
8 D Norge 26303 Arne Gjetåsaune Verdal BK 0 8 1/1 15/11 11:00 10
9 B Norge 21069 Birger Wibe Verdal BK 0 9 1/1 15/11 11:00 2
10 D Norge 26479 Bo Andre Stiklestad Verdal BK 0 10 1/1 15/11 11:00 11
11 A Norge 21665 Christer Aker Trondheim BK 0 11 1/1 14/11 14:00 6
12 B Norge 20059 Christian Kleveland Trondheim BK 0 12 1/1 14/11 14:00 3
13 D Norge 6452 Dag Rune Sneeggen Trønderstrike BK 0 13 1/1 14/11 14:00 8
14 B Norge 22039 Egil Toftaker Oppdal BK 0 14 1/1 15/11 11:00 3
15 A Norge 20995 Eivind Vermøy Trondheim BK 0 15 1/1 15/11 11:00 3
16 C Norge 20684 Fredrikke Bøe Oppdal BK 10 16 1/1 15/11 11:00 9
17 B Norge 22750 Gaute Hoff Orkla BK 0 17 1/1 15/11 11:00 8
18 D Norge 6647 Geir Olav Wikdahl TRX 0 18 1/1 14/11 11:00 10
19 E Norge 20732 Gerda Vistnes Oppdal BK 10 19 1/1 15/11 11:00 5
20 B Norge 25040 Gøran Johansson Dora BK 0 20 1/1 14/11 11:00 5
21 A Norge 6206 Halgeir Ludvigsen Munken BK 0 21 1/1 14/11 14:00 3
22 B Norge 25723 Hallgeir Johansen Dora BK 0 22 1/1 14/11 11:00 5
23 C Norge 25995 Hans Skaret Trondheim BK 0 23 1/1 14/11 11:00 9
24 B Norge 6745 Herbert Cook Munken BK 0 24 1/1 14/11 14:00 5
25 C Norge 25264 Hilde Marie Aas Orkla BK 10 25 1/1 15/11 11:00 12
26 B Norge 23408 Ivar Bertram Larsen Heimdal BK 0 26 1/1 14/11 11:00 4
27 B Norge 21505 Jan Erik Holmen Verdal BK 0 27 1/1 15/11 11:00 6
28 C Norge 21863 Jan Erik Rygh TRX 0 28 1/1 14/11 11:00 10
29 D Norge 6741 Jan Erik Øien Heimdal BK 0 29 1/1 14/11 11:00 6
30 B Norge 6232 Jan Morten Hogstad Munken BK 0 30 1/1 14/11 14:00 3
31 B Norge 6092 Jon M. Ingebrigtsen Trondheim BK 0 31 1/1 14/11 14:00 9
32 A Norge 21610 Jon Ståle Meland Sellæg Verdal BK 0 32 1/1 15/11 11:00 6
33 D Norge 22053 Kim Daniel Leverås Innherred BK 0 33 1/1 14/11 11:00 11
34 B Norge 20347 Kjell Arne Voll Oppdal BK 0 34 1/1 15/11 11:00 9
35 C Norge 21743 Kjell Arve Berg Orkla BK 0 35 1/1 15/11 11:00 8
36 C Norge 25671 Kjell Furunes Oppdal BK 0 36 1/1 15/11 11:00 5
37 D Norge 26117 Kjell Gjetåsaune Verdal BK 0 37 1/1 15/11 11:00 11
38 B Norge 25724 Klaus Jøran Amundsen Trondheim BK 0 38 1/1 15/11 11:00 12
39 C Norge 6823 Knut Anders Klungervik Orkla BK 0 39 1/1 15/11 11:00 4
40 B Norge 1733 Konrad Sneeggen Dora BK 0 40 1/1 14/11 11:00 5
41 C Norge 6824 Lene Monica Aas Lillegjære Orkla BK 10 41 1/1 15/11 11:00 4
42 B Norge 6228 Magnar Dyrnes Munken BK 0 42 1/1 14/11 14:00 5
43 C Norge 24363 Magne Kvåle Orkla BK 0 43 1/1 15/11 11:00 4
44 D Norge 25482 Marcus Zettergren Trønderstrike BK 0 44 1/1 14/11 11:00 10
45 C Norge 21509 Mats Egil Toftaker Oppdal BK 0 45 1/1 15/11 11:00 3
46 B Norge 22908 Morten Hvitsand Dora BK 0 46 1/1 14/11 11:00 7
47 B Norge 24905 Noralf Sneeggen Dora BK 0 47 1/1 14/11 11:00 7
48 B Norge 6817 Ola Skar Oppdal BK 0 48 1/1 15/11 11:00 9
49 D Norge 6834 Ola-Egil Botten-Karlsvik Oppdal BK 0 49 1/1 15/11 11:00 5
50 B Norge 24030 Petter Larsen Dora BK 0 50 1/1 14/11 11:00 7
51 B Norge 3732 Petter Meland Dora BK 0 51 1/1 14/11 11:00 3
52 B Norge 6236 Ragnvald Haug Munken BK 0 52 1/1 14/11 14:00 7
53 C Norge 24648 Reino Nystrøm Trønderstrike BK 0 53 1/1 14/11 14:00 8
54 B Norge 1661 Roar Hansen Munken BK 0 54 1/1 14/11 14:00 5
55 B Norge 6829 Roger Espen Orkla BK 0 55 1/1 15/11 11:00 8
56 A Norge 6686 Roger Lindstad Munken BK 0 56 1/1 14/11 14:00 7
57 C Norge 20574 Rolf Arne Rønning Trondheim BK 0 57 1/1 14/11 14:00 9
58 B Norge 22294 Ronny Wang Heimdal BK 0 58 1/1 14/11 11:00 4
59 B Norge 21242 Rune Johansen Heimdal BK 0 59 1/1 14/11 11:00 4
60 B Norge 20920 Rune Morten Gravvold Innherred BK 0 60 1/1 15/11 11:00 2
61 D Norge 24942 Rune Årbogen TRX 0 61 1/1 14/11 14:00 8
62 C Norge 20335 Sigurd Tore Knutsen Heimdal BK 0 62 1/1 14/11 11:00 6
63 B Norge 20379 Stefan Radden Trondheim BK 0 63 1/1 14/11 11:00 9
64 A Norge 22204 Stian L. Tjønndal Trondheim BK 0 64 1/1 14/11 14:00 9
65 B Norge 6664 Stig Kleveland Trondheim BK 0 65 1/1 14/11 14:00 3
66 B Norge 6243 Stig Kåre Johansen Munken BK 0 66 1/1 14/11 11:00 9
67 B Norge 22012 Thor Brattaker Verdal BK 0 67 1/1 15/11 11:00 6
68 B Norge 6183 Tom Jonsson Trondheim Døves 0 68 1/1 14/11 11:00 6
69 A Norge 22575 Tron August Bråten Briskebyen BK 0 69 1/1 14/11 14:00 6
70 A Norge 6667 Trond Kråkmo Munken BK 0 70 1/1 14/11 14:00 7
71 C Norge 24454 Vidar Aasbø Hammer Verdal BK 0 71 1/1 15/11 11:00 10
72 B Norge 22430 Viggo Boneng Verdal BK 0 72 1/1 15/11 11:00 2
73 E Norge 25204 Ørjan Larsen Innherred BK 0 73 1/1 14/11 11:00 11
74 B Norge 6734 Åge Malmo Verdal BK 0 74 1/1 15/11 11:00 10
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 E Norge 22165 Anita Navelsaker Jonsson Trondheim Døves 0 1 1/1 14/11 14:00 4
2 C Norge 31416 Annebeth Jacobsson Skjegstad TRX 0 2 1/1 14/11 14:00 11
3 F Norge 25026 Brit Rolseth Munken BK 0 3 1/1 14/11 11:00 8
4 C Norge 23359 Elin Anne Larsen Munken BK 0 4 1/1 14/11 14:00 11
5 E Norge 26469 Ellinor Elvrum Evensen Trondheim BK 0 5 1/1 14/11 11:00 12
6 C Norge 6428 Heidi Rygh TRX 0 6 1/1 14/11 14:00 11
7 B Norge 2126 Ingrid Olsen Trondheim BK 0 7 1/1 14/11 11:00 12
8 E Norge 6437 Lena Kringen Bye Heimdal BK 0 8 1/1 14/11 14:00 4
9 F Norge 25349 LivKari Salah Munken BK 0 9 1/1 14/11 11:00 8
10 E Norge 23344 Mari-Ann Mistereggen Munken BK 0 10 1/1 14/11 11:00 8
11 C Norge 6744 Marte Zetlitz Lien TRX 0 11 1/1 15/11 11:00 7
12 B Norge 22089 Mette Ertsgaard Trondheim BK 0 12 1/1 14/11 11:00 12
13 B Norge 20718 Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK 0 13 1/1 14/11 14:00 10
14 C Norge 22090 Ragnhild Jarsve Trondheim BK 0 14 1/1 14/11 11:00 12
15 D Norge 6311 Siv Ellen Lilleng Trønderstrike BK 0 15 1/1 15/11 11:00 7
16 A Norge 1021 Tove Walstad Fosseide Trondheim BK 0 16 1/1 14/11 14:00 10
17 C Norge 19209 Trude Nilsen Trondheim Døves 0 17 1/1 14/11 14:00 4
18 B Norge 20558 Åse Jacobsen Trondheim BK 0 18 1/1 14/11 14:00 10
19 D Norge 25015 Åshild Blomli Dora BK 0 19 1/1 15/11 11:00 7
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 B Norge 25356 Alexander Myhre Verdal BK 0 1 1/1 14/11 14:00 6
2 B Norge 6688 Alexander Stenshaug Trondheim BK 0 2 1/1 15/11 11:00 12
3 D Norge 26183 Anders Johansen Munken BK 10 3 1/1 14/11 11:00 9
4 F Norge 26257 Andreas Gjetåsaune Verdal BK 0 4 1/1 15/11 11:00 11
5 E Norge 22658 Andreas Lian Dora BK 0 5 1/1 14/11 11:00 3
6 B Norge 25081 Andreas Rygg Kvåle Innherred BK 0 6 1/1 14/11 11:00 11
7 B Norge 24123 Arild Gundersen Dora BK 0 7 1/1 14/11 11:00 3
8 D Norge 26303 Arne Gjetåsaune Verdal BK 0 8 1/1 15/11 11:00 10
9 B Norge 21069 Birger Wibe Verdal BK 0 9 1/1 15/11 11:00 2
10 D Norge 26479 Bo Andre Stiklestad Verdal BK 0 10 1/1 15/11 11:00 11
11 A Norge 21665 Christer Aker Trondheim BK 0 11 1/1 14/11 14:00 6
12 B Norge 20059 Christian Kleveland Trondheim BK 0 12 1/1 14/11 14:00 3
13 D Norge 6452 Dag Rune Sneeggen Trønderstrike BK 0 13 1/1 14/11 14:00 8
14 B Norge 22039 Egil Toftaker Oppdal BK 0 14 1/1 15/11 11:00 3
15 A Norge 20995 Eivind Vermøy Trondheim BK 0 15 1/1 15/11 11:00 3
16 C Norge 20684 Fredrikke Bøe Oppdal BK 10 16 1/1 15/11 11:00 9
17 B Norge 22750 Gaute Hoff Orkla BK 0 17 1/1 15/11 11:00 8
18 D Norge 6647 Geir Olav Wikdahl TRX 0 18 1/1 14/11 11:00 10
19 E Norge 20732 Gerda Vistnes Oppdal BK 10 19 1/1 15/11 11:00 5
20 B Norge 25040 Gøran Johansson Dora BK 0 20 1/1 14/11 11:00 5
21 A Norge 6206 Halgeir Ludvigsen Munken BK 0 21 1/1 14/11 14:00 3
22 B Norge 25723 Hallgeir Johansen Dora BK 0 22 1/1 14/11 11:00 5
23 C Norge 25995 Hans Skaret Trondheim BK 0 23 1/1 14/11 11:00 9
24 B Norge 6745 Herbert Cook Munken BK 0 24 1/1 14/11 14:00 5
25 C Norge 25264 Hilde Marie Aas Orkla BK 10 25 1/1 15/11 11:00 12
26 B Norge 23408 Ivar Bertram Larsen Heimdal BK 0 26 1/1 14/11 11:00 4
27 B Norge 21505 Jan Erik Holmen Verdal BK 0 27 1/1 15/11 11:00 6
28 C Norge 21863 Jan Erik Rygh TRX 0 28 1/1 14/11 11:00 10
29 D Norge 6741 Jan Erik Øien Heimdal BK 0 29 1/1 14/11 11:00 6
30 B Norge 6232 Jan Morten Hogstad Munken BK 0 30 1/1 14/11 14:00 3
31 B Norge 6092 Jon M. Ingebrigtsen Trondheim BK 0 31 1/1 14/11 14:00 9
32 A Norge 21610 Jon Ståle Meland Sellæg Verdal BK 0 32 1/1 15/11 11:00 6
33 D Norge 22053 Kim Daniel Leverås Innherred BK 0 33 1/1 14/11 11:00 11
34 B Norge 20347 Kjell Arne Voll Oppdal BK 0 34 1/1 15/11 11:00 9
35 C Norge 21743 Kjell Arve Berg Orkla BK 0 35 1/1 15/11 11:00 8
36 C Norge 25671 Kjell Furunes Oppdal BK 0 36 1/1 15/11 11:00 5
37 D Norge 26117 Kjell Gjetåsaune Verdal BK 0 37 1/1 15/11 11:00 11
38 B Norge 25724 Klaus Jøran Amundsen Trondheim BK 0 38 1/1 15/11 11:00 12
39 C Norge 6823 Knut Anders Klungervik Orkla BK 0 39 1/1 15/11 11:00 4
40 B Norge 1733 Konrad Sneeggen Dora BK 0 40 1/1 14/11 11:00 5
41 C Norge 6824 Lene Monica Aas Lillegjære Orkla BK 10 41 1/1 15/11 11:00 4
42 B Norge 6228 Magnar Dyrnes Munken BK 0 42 1/1 14/11 14:00 5
43 C Norge 24363 Magne Kvåle Orkla BK 0 43 1/1 15/11 11:00 4
44 D Norge 25482 Marcus Zettergren Trønderstrike BK 0 44 1/1 14/11 11:00 10
45 C Norge 21509 Mats Egil Toftaker Oppdal BK 0 45 1/1 15/11 11:00 3
46 B Norge 22908 Morten Hvitsand Dora BK 0 46 1/1 14/11 11:00 7
47 B Norge 24905 Noralf Sneeggen Dora BK 0 47 1/1 14/11 11:00 7
48 B Norge 6817 Ola Skar Oppdal BK 0 48 1/1 15/11 11:00 9
49 D Norge 6834 Ola-Egil Botten-Karlsvik Oppdal BK 0 49 1/1 15/11 11:00 5
50 B Norge 24030 Petter Larsen Dora BK 0 50 1/1 14/11 11:00 7
51 B Norge 3732 Petter Meland Dora BK 0 51 1/1 14/11 11:00 3
52 B Norge 6236 Ragnvald Haug Munken BK 0 52 1/1 14/11 14:00 7
53 C Norge 24648 Reino Nystrøm Trønderstrike BK 0 53 1/1 14/11 14:00 8
54 B Norge 1661 Roar Hansen Munken BK 0 54 1/1 14/11 14:00 5
55 B Norge 6829 Roger Espen Orkla BK 0 55 1/1 15/11 11:00 8
56 A Norge 6686 Roger Lindstad Munken BK 0 56 1/1 14/11 14:00 7
57 C Norge 20574 Rolf Arne Rønning Trondheim BK 0 57 1/1 14/11 14:00 9
58 B Norge 22294 Ronny Wang Heimdal BK 0 58 1/1 14/11 11:00 4
59 B Norge 21242 Rune Johansen Heimdal BK 0 59 1/1 14/11 11:00 4
60 B Norge 20920 Rune Morten Gravvold Innherred BK 0 60 1/1 15/11 11:00 2
61 D Norge 24942 Rune Årbogen TRX 0 61 1/1 14/11 14:00 8
62 C Norge 20335 Sigurd Tore Knutsen Heimdal BK 0 62 1/1 14/11 11:00 6
63 B Norge 20379 Stefan Radden Trondheim BK 0 63 1/1 14/11 11:00 9
64 A Norge 22204 Stian L. Tjønndal Trondheim BK 0 64 1/1 14/11 14:00 9
65 B Norge 6664 Stig Kleveland Trondheim BK 0 65 1/1 14/11 14:00 3
66 B Norge 6243 Stig Kåre Johansen Munken BK 0 66 1/1 14/11 11:00 9
67 B Norge 22012 Thor Brattaker Verdal BK 0 67 1/1 15/11 11:00 6
68 B Norge 6183 Tom Jonsson Trondheim Døves 0 68 1/1 14/11 11:00 6
69 A Norge 22575 Tron August Bråten Briskebyen BK 0 69 1/1 14/11 14:00 6
70 A Norge 6667 Trond Kråkmo Munken BK 0 70 1/1 14/11 14:00 7
71 C Norge 24454 Vidar Aasbø Hammer Verdal BK 0 71 1/1 15/11 11:00 10
72 B Norge 22430 Viggo Boneng Verdal BK 0 72 1/1 15/11 11:00 2
73 E Norge 25204 Ørjan Larsen Innherred BK 0 73 1/1 14/11 11:00 11
74 B Norge 6734 Åge Malmo Verdal BK 0 74 1/1 15/11 11:00 10
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 E Norge 22165 Anita Navelsaker Jonsson Trondheim Døves 0 1 1/1 14/11 14:00 4
2 C Norge 31416 Annebeth Jacobsson Skjegstad TRX 0 2 1/1 14/11 14:00 11
3 F Norge 25026 Brit Rolseth Munken BK 0 3 1/1 14/11 11:00 8
4 C Norge 23359 Elin Anne Larsen Munken BK 0 4 1/1 14/11 14:00 11
5 E Norge 26469 Ellinor Elvrum Evensen Trondheim BK 0 5 1/1 14/11 11:00 12
6 C Norge 6428 Heidi Rygh TRX 0 6 1/1 14/11 14:00 11
7 B Norge 2126 Ingrid Olsen Trondheim BK 0 7 1/1 14/11 11:00 12
8 E Norge 6437 Lena Kringen Bye Heimdal BK 0 8 1/1 14/11 14:00 4
9 F Norge 25349 LivKari Salah Munken BK 0 9 1/1 14/11 11:00 8
10 E Norge 23344 Mari-Ann Mistereggen Munken BK 0 10 1/1 14/11 11:00 8
11 C Norge 6744 Marte Zetlitz Lien TRX 0 11 1/1 15/11 11:00 7
12 B Norge 22089 Mette Ertsgaard Trondheim BK 0 12 1/1 14/11 11:00 12
13 B Norge 20718 Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK 0 13 1/1 14/11 14:00 10
14 C Norge 22090 Ragnhild Jarsve Trondheim BK 0 14 1/1 14/11 11:00 12
15 D Norge 6311 Siv Ellen Lilleng Trønderstrike BK 0 15 1/1 15/11 11:00 7
16 A Norge 1021 Tove Walstad Fosseide Trondheim BK 0 16 1/1 14/11 14:00 10
17 C Norge 19209 Trude Nilsen Trondheim Døves 0 17 1/1 14/11 14:00 4
18 B Norge 20558 Åse Jacobsen Trondheim BK 0 18 1/1 14/11 14:00 10
19 D Norge 25015 Åshild Blomli Dora BK 0 19 1/1 15/11 11:00 7