Resultater - August treffet - Standard

# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 A Norge 9221 Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK 0 1 1/5 16/08 14:30 0
2 2/5 16/08 16:00 0
3 3/5 21/08 17:30 0
4 4/5 22/08 13:00 0
5 5/5 22/08 14:30 0
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 C Norge 21715 Bjørn Sørensen Fossen BK 10 1 1/5 16/08 11:30 0
2 2/5 16/08 13:00 0
3 3/5 16/08 14:30 0
4 4/5 20/08 18:30 0
5 5/5 20/08 20:00 0
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 B Norge 25020 Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK 5 1 1/5 18/08 17:00 0
2 2/5 18/08 18:30 0
3 3/5 19/08 17:00 0
4 4/5 19/08 18:30 0
5 5/5 21/08 16:00 0
2 B Norge 21993 Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK 5 6 1/3 15/08 10:00 0
7 2/3 15/08 13:00 0
8 3/3 16/08 13:00 0
3 B Norge 26842 Jane Marcussen Fredrikstad BK 5 9 1/5 15/08 14:30 0
10 2/5 16/08 14:30 0
11 3/5 16/08 16:00 0
12 4/5 19/08 17:00 0
13 5/5 19/08 18:30 0
4 A Norge 11014 Kenneth Hermansen Fredrikstad BK 0 14 1/4 18/08 17:00 0
15 2/4 18/08 18:30 0
16 3/4 19/08 17:00 0
17 4/4 19/08 18:30 0
5 A Norge 21002 Lars-Christian Nygård Fredrikstad BK 0 18 1/5 15/08 10:00 0
19 2/5 15/08 11:30 0
20 3/5 16/08 11:30 0
21 4/5 16/08 13:00 0
22 5/5 18/08 17:00 0
6 A Norge 3151 Mette Hansen Fredrikstad BK 0 23 1/4 16/08 11:30 0
24 2/4 16/08 13:00 0
25 3/4 18/08 17:00 0
26 4/4 18/08 18:30 0
7 C Norge 22386 Sandra Hansen Fredrikstad BK 10 27 1/3 16/08 11:30 0
28 2/3 18/08 17:00 0
29 3/3 18/08 18:30 0
8 D Norge 26715 Trond Petter Andresen Fredrikstad BK 15 30 1/3 18/08 17:00 0
31 2/3 18/08 18:30 0
32 3/3 19/08 17:00 0
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 B Norge 20666 Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK 5 1 1/5 16/08 11:30 0
2 2/5 16/08 13:00 0
3 3/5 16/08 14:30 0
4 4/5 22/08 16:00 0
5 5/5 22/08 17:30 0
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 A Norge 4170 Guttorm Bjørøen Hallingkast BK 0 1 1/5 20/08 18:30 0
2 2/5 21/08 16:00 0
3 3/5 21/08 17:30 0
4 4/5 22/08 13:00 0
5 5/5 22/08 14:30 0
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 C Norge 26736 Adrian Garder Jarlsberg BK 10 1 1/3 16/08 11:30 0
2 2/3 16/08 14:30 0
3 3/3 16/08 16:00 0
2 A Norge 15493 Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK 0 4 1/5 16/08 11:30 0
5 2/5 16/08 13:00 0
6 3/5 16/08 16:00 0
7 4/5 22/08 14:30 0
8 5/5 22/08 16:00 0
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 A Norge 15025 Jan Egil Hansen Larvik BK 0 1 1/6 15/08 11:30 0
2 2/6 15/08 13:00 0
3 3/6 15/08 14:30 0
4 4/6 22/08 11:30 0
5 5/6 22/08 13:00 0
6 6/6 22/08 14:30 0
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 A Norge 19585 Øyvind Skoglund Ringerike BK 0 1 1/3 15/08 11:30 0
2 2/3 15/08 13:00 0
3 3/3 15/08 14:30 0
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 B Norge 22811 Bjørn Ivar Hansen Rolvsøy BK 5 1 1/5 15/08 10:00 0
2 2/5 16/08 13:00 0
3 3/5 16/08 14:30 0
4 4/5 16/08 16:00 0
5 5/5 22/08 14:30 0
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 A Norge 11323 Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK 0 1 1/3 15/08 10:00 0
2 2/3 15/08 11:30 0
3 3/3 15/08 13:00 0
2 C Norge 20969 Dagfinn Opsahl Sarpsborg BK 10 4 1/3 15/08 14:30 0
5 2/3 18/08 17:00 0
6 3/3 18/08 18:30 0
3 C Norge 27242 Espen Forsberg Sarpsborg BK 10 7 1/4 15/08 11:30 0
8 2/4 15/08 13:00 0
9 3/4 18/08 17:00 0
10 4/4 18/08 18:30 0
4 B Norge 26961 Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK 5 11 1/3 15/08 10:00 0
12 2/3 15/08 11:30 0
13 3/3 15/08 13:00 0
5 A Norge 11567 Kenneth A Larsen Sarpsborg BK 0 14 1/5 15/08 10:00 0
15 2/5 15/08 11:30 0
16 3/5 15/08 13:00 0
17 4/5 16/08 11:30 0
18 5/5 16/08 13:00 0
6 B Norge 24982 Svein Olav Rasch Sarpsborg BK 5 19 1/3 22/08 10:00 0
20 2/3 22/08 11:30 0
21 3/3 22/08 13:00 0
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 B Norge 19643 Terje Barkald Skru BK 5 1 1/3 22/08 13:00 0
2 2/3 22/08 14:30 0
3 3/3 22/08 16:00 0
2 B Norge 20014 Vidar Barkald Skru BK 5 4 1/3 22/08 13:00 0
5 2/3 22/08 14:30 0
6 3/3 22/08 16:00 0
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 A Norge 22263 Jan Cato Sparby Solør BK 0 1 1/5 21/08 19:00 0
2 2/5 22/08 10:00 0
3 3/5 22/08 11:30 0
4 4/5 22/08 16:00 0
5 5/5 22/08 17:30 0
2 C Norge 23003 Jan Ivar Sparby Solør BK 10 6 1/4 21/08 19:00 0
7 2/4 22/08 10:00 0
8 3/4 22/08 11:30 0
9 4/4 22/08 16:00 0
3 C Norge 26778 Lars Herstadhagen Solør BK 10 10 1/5 21/08 19:00 0
11 2/5 22/08 10:00 0
12 3/5 22/08 11:30 0
13 4/5 22/08 16:00 0
14 5/5 22/08 17:30 0
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 D Norge 27197 Erik Mario Andrè Ical - Ellefsen Sølvkula BK 15 1 1/1 16/08 14:30 0
2 D Norge 27337 Steffen Andrej Ellingsen Sølvkula BK 15 2 1/1 16/08 14:30 0
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 B Norge 16195 Tor Ivar Grødal Varna BK 5 1 1/4 15/08 10:00 0
2 2/4 15/08 11:30 0
3 3/4 15/08 13:00 0
4 4/4 15/08 14:30 0