Resultater - Nordens Paris 5 - Standard

# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 A Norge 22377 Andrea Eliassen Hansen Arctic Strike BK 2 1 1/2 06/02 17:00 14
2 2/2 13/02 19:30 12
2 B Norge 25107 Arnt Myrhaug Skansen BK 0 3 1/3 06/02 19:30 14
4 2/3 13/02 19:30 16
5 3/3 27/02 17:00 14
3 C Norge 31387 Asle Pedersen Skansen BK 15 6 1/2 20/02 17:00 16
7 2/2 27/02 17:00 16
4 D Norge 24252 Astrid Andersen Arctic Strike BK 20 8 1/2 06/02 19:30 13
9 2/2 20/02 19:30 16
5 A Norge 21598 Frank Havn Arctic Strike BK 0 10 1/2 06/02 17:00 13
11 2/2 27/02 17:00 12
6 B Norge 22071 Frode Andresen Tromsø BK 4 12 1/1 20/02 19:30 12
7 E Norge 24468 Inger Marie Rosø Skansen BK 26 13 1/1 06/02 17:00 13
8 C Norge 25873 Jarle Henriksen Tromsø BK 19 14 1/3 06/02 19:30 11
15 2/3 13/02 19:30 13
16 3/3 20/02 19:30 13
9 C Norge 26461 Jon Arne Teigstad Tromsø BK 15 17 1/4 06/02 19:30 12
18 2/4 13/02 19:30 15
19 3/4 20/02 17:00 16
20 4/4 27/02 17:00 15
10 D Norge 27218 Jørn Kåre Fjelldal Tromsø BK 28 21 1/4 06/02 19:30 15
22 2/4 13/02 19:30 14
23 3/4 20/02 19:30 14
24 4/4 27/02 17:00 16
11 B Norge 22074 Jørn Ryeng Skansen BK 0 25 1/1 06/02 19:30 14
12 A Norge 24487 Kjetil Myrstad Skansen BK 4 26 1/4 06/02 17:00 15
27 2/4 06/02 19:30 16
28 3/4 20/02 19:30 15
29 4/4 27/02 17:00 12
13 A Norge 22076 Kåre Jacob Sørgård Arctic Strike BK 1 30 1/3 06/02 19:30 15
31 2/3 13/02 19:30 14
32 3/3 20/02 17:00 15
14 B Norge 31383 Lasse Simonsen Tromsø BK 9 33 1/3 06/02 17:00 16
34 2/3 13/02 17:00 16
35 3/3 20/02 17:00 15
15 D Norge 27204 Mads Nilsen Arctic Strike BK 22 36 1/4 13/02 17:00 15
37 2/4 13/02 19:30 13
38 3/4 20/02 17:00 14
39 4/4 27/02 17:00 14
16 B Norge 20846 Mariann Kleiven Arctic Strike BK 4 40 1/2 20/02 17:00 12
41 2/2 27/02 17:00 15
17 B Norge 5231 Mats Tore Jensen Arctic Strike BK 0 42 1/1 06/02 17:00 15
18 F Norge 24255 May Georgsen Skansen BK 36 43 1/1 06/02 17:00 16
19 D Norge 24205 Ole Fredriksen Skansen BK 17 44 1/1 06/02 17:00 12
20 B Norge 20465 Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK 10 45 1/2 06/02 17:00 12
46 2/2 20/02 17:00 12
21 D Norge 25099 Ragnvald Måsø Skansen BK 28 47 1/3 06/02 19:30 16
48 2/3 13/02 17:00 15
49 3/3 13/02 19:30 15
22 B Norge 5189 Ronald Georgsen Skansen BK 9 50 1/3 06/02 17:00 11
51 2/3 20/02 17:00 13
52 3/3 20/02 19:30 14
23 B Norge 24079 Ronny Nilsen Tromsø BK 9 53 1/1 06/02 19:30 12
24 B Norge 5219 Roshild Jensen Arctic Strike BK 13 54 1/1 06/02 17:00 14
25 B Norge 21726 Stein Tore Øien Skansen BK 6 55 1/3 06/02 19:30 13
56 2/3 20/02 19:30 13
57 3/3 27/02 17:00 13
26 C Norge 24853 Terje Helnes Tromsø BK 15 58 1/4 06/02 19:30 11
59 2/4 13/02 19:30 12
60 3/4 20/02 19:30 15
61 4/4 27/02 17:00 13
27 C Norge 22075 Tom Salomonsen Skansen BK 12 62 1/1 27/02 17:00 11
28 B Norge 24078 Tore Sørensen Skansen BK 7 63 1/2 13/02 19:30 16
64 2/2 20/02 19:30 16
29 B Norge 22163 Trond Martin Thorbjørnsen Arctic Strike BK 8 65 1/2 13/02 17:00 16
66 2/2 20/02 17:00 14
30 B Norge 24578 Vemund Rye Holmboe Arctic Strike BK 5 67 1/1 13/02 19:30 11
# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 A Norge 22377 Andrea Eliassen Hansen Arctic Strike BK 2 1 1/2 06/02 17:00 14
2 2/2 13/02 19:30 12
2 B Norge 25107 Arnt Myrhaug Skansen BK 0 3 1/3 06/02 19:30 14
4 2/3 13/02 19:30 16
5 3/3 27/02 17:00 14
3 C Norge 31387 Asle Pedersen Skansen BK 15 6 1/2 20/02 17:00 16
7 2/2 27/02 17:00 16
4 D Norge 24252 Astrid Andersen Arctic Strike BK 20 8 1/2 06/02 19:30 13
9 2/2 20/02 19:30 16
5 A Norge 21598 Frank Havn Arctic Strike BK 0 10 1/2 06/02 17:00 13
11 2/2 27/02 17:00 12
6 B Norge 22071 Frode Andresen Tromsø BK 4 12 1/1 20/02 19:30 12
7 E Norge 24468 Inger Marie Rosø Skansen BK 26 13 1/1 06/02 17:00 13
8 C Norge 25873 Jarle Henriksen Tromsø BK 19 14 1/3 06/02 19:30 11
15 2/3 13/02 19:30 13
16 3/3 20/02 19:30 13
9 C Norge 26461 Jon Arne Teigstad Tromsø BK 15 17 1/4 06/02 19:30 12
18 2/4 13/02 19:30 15
19 3/4 20/02 17:00 16
20 4/4 27/02 17:00 15
10 D Norge 27218 Jørn Kåre Fjelldal Tromsø BK 28 21 1/4 06/02 19:30 15
22 2/4 13/02 19:30 14
23 3/4 20/02 19:30 14
24 4/4 27/02 17:00 16
11 B Norge 22074 Jørn Ryeng Skansen BK 0 25 1/1 06/02 19:30 14
12 A Norge 24487 Kjetil Myrstad Skansen BK 4 26 1/4 06/02 17:00 15
27 2/4 06/02 19:30 16
28 3/4 20/02 19:30 15
29 4/4 27/02 17:00 12
13 A Norge 22076 Kåre Jacob Sørgård Arctic Strike BK 1 30 1/3 06/02 19:30 15
31 2/3 13/02 19:30 14
32 3/3 20/02 17:00 15
14 B Norge 31383 Lasse Simonsen Tromsø BK 9 33 1/3 06/02 17:00 16
34 2/3 13/02 17:00 16
35 3/3 20/02 17:00 15
15 D Norge 27204 Mads Nilsen Arctic Strike BK 22 36 1/4 13/02 17:00 15
37 2/4 13/02 19:30 13
38 3/4 20/02 17:00 14
39 4/4 27/02 17:00 14
16 B Norge 20846 Mariann Kleiven Arctic Strike BK 4 40 1/2 20/02 17:00 12
41 2/2 27/02 17:00 15
17 B Norge 5231 Mats Tore Jensen Arctic Strike BK 0 42 1/1 06/02 17:00 15
18 F Norge 24255 May Georgsen Skansen BK 36 43 1/1 06/02 17:00 16
19 D Norge 24205 Ole Fredriksen Skansen BK 17 44 1/1 06/02 17:00 12
20 B Norge 20465 Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK 10 45 1/2 06/02 17:00 12
46 2/2 20/02 17:00 12
21 D Norge 25099 Ragnvald Måsø Skansen BK 28 47 1/3 06/02 19:30 16
48 2/3 13/02 17:00 15
49 3/3 13/02 19:30 15
22 B Norge 5189 Ronald Georgsen Skansen BK 9 50 1/3 06/02 17:00 11
51 2/3 20/02 17:00 13
52 3/3 20/02 19:30 14
23 B Norge 24079 Ronny Nilsen Tromsø BK 9 53 1/1 06/02 19:30 12
24 B Norge 5219 Roshild Jensen Arctic Strike BK 13 54 1/1 06/02 17:00 14
25 B Norge 21726 Stein Tore Øien Skansen BK 6 55 1/3 06/02 19:30 13
56 2/3 20/02 19:30 13
57 3/3 27/02 17:00 13
26 C Norge 24853 Terje Helnes Tromsø BK 15 58 1/4 06/02 19:30 11
59 2/4 13/02 19:30 12
60 3/4 20/02 19:30 15
61 4/4 27/02 17:00 13
27 C Norge 22075 Tom Salomonsen Skansen BK 12 62 1/1 27/02 17:00 11
28 B Norge 24078 Tore Sørensen Skansen BK 7 63 1/2 13/02 19:30 16
64 2/2 20/02 19:30 16
29 B Norge 22163 Trond Martin Thorbjørnsen Arctic Strike BK 8 65 1/2 13/02 17:00 16
66 2/2 20/02 17:00 14
30 B Norge 24578 Vemund Rye Holmboe Arctic Strike BK 5 67 1/1 13/02 19:30 11