Resultater - Kjægleknuser'n - Standard

# Kl Land Lisens Navn Klubb Hcp Start # Re # Turbo Pulje Bane
1 A Norge 5139 Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK 0 1 1/2 12/08 17:00 0
2 2/2 13/08 17:00 0
2 A Norge 26183 Anders Johansen Munken BK 0 3 1/1 15/08 12:00 0
3 B Norge 26267 Andreas Engan Aas Orkla BK 3 4 1/1 14/08 12:00 0
4 C Norge 27380 Andreas Helland Eriksen Munken BK 21 5 1/1 14/08 15:00 0
5 D Norge 25908 Arnhild Rypestøl Ringerike BK 32 6 1/4 13/08 17:00 0
7 2/4 14/08 12:00 0
8 3/4 14/08 15:00 0
9 4/4 15/08 12:00 0
6 B Norge 21069 Birger Wibe Verdal BK 6 10 1/1 15/08 12:00 0
7 E Norge 21550 Bo Ragnar Bengtsson Molde BK 37 11 1/2 14/08 12:00 0
12 2/2 14/08 15:00 0
8 B Norge 22986 Bård Jenssen Trondheim BK 18 13 1/1 13/08 17:00 0
9 A Norge 21665 Christer Aker Trondheim BK 0 14 1/1 12/08 17:00 0
10 C Norge 23359 Elin Anne Larsen Munken BK 18 15 1/2 14/08 15:00 0
16 2/2 15/08 12:00 0
11 C Norge 26678 Geir Grindstein Verdal BK 22 17 1/1 15/08 12:00 0
12 B Norge 3188 Georg Utstrand Munken BK 13 18 1/1 14/08 15:00 0
13 C Norge 23000 Gina Larsen Munken BK 27 19 1/2 12/08 17:00 0
20 2/2 13/08 17:00 0
14 D Norge 26680 Gisle Skjervø Verdal BK 27 21 1/1 14/08 12:00 0
15 C Norge 22491 Grethe Danielsen Molde BK 14 22 1/1 15/08 12:00 0
16 A Norge 6777 Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK 6 23 1/1 15/08 12:00 0
17 C Norge 25040 Gøran Johansson Dora BK 20 24 1/2 13/08 17:00 0
25 2/2 14/08 15:00 0
18 B Norge 25723 Hallgeir Johansen Dora BK 10 26 1/2 12/08 17:00 0
27 2/2 14/08 15:00 0
19 A Norge 7004 Ingar Gabrielsen Polar Team BK 6 28 1/2 14/08 12:00 0
29 2/2 15/08 12:00 0
20 B Norge 6232 Jan Morten Hogstad Munken BK 9 30 1/2 12/08 17:00 0
31 2/2 14/08 12:00 0
21 A Norge 21610 Jon Ståle Meland Sellæg Verdal BK 0 32 1/1 14/08 12:00 0
22 D Norge 27486 Jørgen Engdal Munken BK 40 33 1/1 13/08 17:00 0
23 C Norge 20135 Kjell Martin Johannessen Steinkjer BK 21 34 1/1 13/08 17:00 0
24 B Norge 25724 Klaus Jøran Amundsen Trondheim BK 9 35 1/1 13/08 17:00 0
25 E Norge 27194 Lena Haram Mittet Munken BK 38 36 1/2 12/08 17:00 0
37 2/2 13/08 17:00 0
26 B Norge 6257 Liv Grete Rundhaug Trondheim BK 13 38 1/1 12/08 17:00 0
27 C Norge 27035 Magnus Haram Mittet Munken BK 14 39 1/2 12/08 17:00 0
40 2/2 13/08 17:00 0
28 D Norge 7013 Marianne Lundstrøm Trondheim BK 32 41 1/2 14/08 15:00 0
42 2/2 15/08 12:00 0
29 C Norge 26919 Mathias Danielsen Otting Molde BK 14 43 1/1 15/08 12:00 0
30 F Norge 22624 May Hege Lien Oppdal BK 37 44 1/1 14/08 12:00 0
31 D Norge 26952 Mia Linnea Waldahl Lillegjære Orkla BK 40 45 1/1 14/08 12:00 0
32 B Norge 24905 Noralf Sneeggen Dora BK 14 46 1/1 13/08 17:00 0
33 D Norge 26463 Ole Langdal Haram BK 22 47 1/2 14/08 15:00 0
48 2/2 15/08 12:00 0
34 A Norge 1020 Per-Einar Walstad Trondheim BK 4 49 1/1 15/08 12:00 0
35 B Norge 20465 Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK 19 50 1/1 15/08 12:00 0
36 A Norge 6686 Roger Lindstad Munken BK 0 51 1/2 12/08 17:00 0
52 2/2 14/08 12:00 0
37 C Norge 27216 Rune Mittet Munken BK 23 53 1/2 12/08 17:00 0
54 2/2 13/08 17:00 0
38 C Norge 26211 Signar T Berger Steinkjer BK 20 55 1/1 12/08 17:00 0
39 A Norge 22778 Stian Hoff Trondheim BK 1 56 1/1 15/08 12:00 0
40 B Norge 6664 Stig Kleveland Trondheim BK 3 57 1/3 14/08 12:00 0
58 2/3 14/08 15:00 0
59 3/3 15/08 12:00 0
41 C Norge 26994 Stine Helene Eide Hogstad Munken BK 26 60 1/2 12/08 17:00 0
61 2/2 13/08 17:00 0
42 A Norge 6502 Sturla Holmlimo Verdal BK 0 62 1/1 14/08 12:00 0
43 B Norge 1021 Tove Walstad Fosseide Trondheim BK 11 63 1/1 15/08 12:00 0
44 D Norge 27364 Trine Karina Forbregd Munken BK 34 64 1/1 12/08 17:00 0
45 C Norge 19209 Trude Nilsen Trondheim Døves 20 65 1/1 13/08 17:00 0
46 C Norge 6608 Veronica Sundberg Munken BK 19 66 1/2 12/08 17:00 0
67 2/2 13/08 17:00 0
47 A Norge 20558 Åse Jacobsen Trondheim BK 6 68 1/1 12/08 17:00 0